Mise à jour des Rues


Opgepasst! Bei enger Mise à jour vun den Stroossen däerf just een Utilisateur de Programm “Gestion Autorisations” gestart hunn!
Base de Données vun den Stroossen gëtt vun der Solution Informatique à jour gehalen. Iwwert den “Contrat de Maintenance” profitéiert all Gemeng dei de Programm “Gestion Autorisations” benotzt vun gratis Updaten.
Prozedure fir Mise à jour
1) Starten vum Programm “Gestion Autorisation”
2) Am Haaptmenü dann “Update” –> “Base de données des rues” wielen
 MenuMajRues
3) Lanzeieren vum Update (Lancer mise à jour)
MenuMajRuesLancement
Des Mise à jour kann e puer Minutten an Usproch huelen, an emol gelaaf weist de Programm Stroosen un dei à jour gesaat gi sin!
 MenuMajRuesAffichage