Commission des bâtisses – Fonctionnement


Verwaltung an Gestioun vun den “Commission des bâtisses” oder “Commission d’urbanisme”

Starten vum Module

CommissionFonctionnementMenu

De Programm afficheiert de Formulaire fir

  1. eng nei Commissioun unzelëen
  2. oder eng Bestehend ze modifizeieren oder ze konsulteieren

CommissionFonctionnementStartMenu

Fir eng nei “Commissioun” unzelëen einfach op “Ajout Commission” drécken

Donnée’en ausfëllen, “Accepter” drécken et voilà

CommissionFonctionnementAjoutCommission

Dei nei ugeluechten “Commissioun” gëtt automatesch gelueden an dei verschidden Demandes d’autorisation kënnen un des Commissioun rattacheiert ginn.

CommissionFonctionnementAjoutDemandes

Et besteht awer och Meiglechkeet fir ALL “Demandes d’autorisation” dei am Status : B (fir Bâtisse) sinn, automatesch an Commissioun ze integreieren

CommissionFonctionnementAjoutDemandesStatusB

Organisatioun vun der Gestioun

CommissionFonctionnementTabs

All Séance ass an 4 “Tabs” agedeelt

“Commission” = Info iwwert Séance

“Présences” = Ween ass an der Commissioun

“Demandes” = Waat fir “Demandes Autorisation” ginn an der Séance traiteiert

“Rapports et Textes” = vun der Séance

CommissionFonctionnementTabCommission CommissionFonctionnementTabPresences CommissionFonctionnementTabDemandes

Tab – Commission

Do ass net vill ze erklären!

Tab – Présences

Iwwert dessen Module kënnen Présencen an der Commissioun verwalt gin. Et besteht och Meiglechkeet fir “Invités” bei ze setzen. (z.b. en Architecte deen sein Projet présenteieren kënnt)

CommissionFonctionnementTabPresences

An der Kolonne “Status” kann een folgend “Fäll” auswiehlen

CommissionFonctionnementTabPresencesStatus


 

Fir eng Bestehend ze lueden kann een iwwert Joer an Nummer vun der Séance siichen

Wei an all Module kann een iwwert “Lupp” oder “F3” eng Sélektioun afficheieren
CommissionFonctionnementRechercheSeanceAnnee
An dann Nummer vun der Séance
CommissionFonctionnementRechercheSeanceNumero