Gestion Documents – Module principal


02ModuleGestionDocumentsParDemandes

De Module ass esou opgebaut dass een kann dei verschidden Dokumenter an eng vun den 11 Kategorien setzen

 

TabsDocuments

Et leit um Service Technique fir dei Kategorien ze verwalten.
An eisem Beispill “Documents (22)” geseit een direkt weivill Dokumenter an deier Kategorie sinn.  (22)  TabsDocumentsNombreFichiers
Fir an dei verschidden Kategorien ze kommen einfach mat der Maus uklicken!
De Système weist dann Documenter un dei sech an dessem Repertoire/Kategorie befannen.

TabsDocumentsDetailFichiers

An desser Fenster kann een esou schaffen wei am “File Explorer” vu Windows! (Cut, Paste a.s.w.)
Fir de Fichier ze kucken einfach mat der Maus en “2x Click” op de Fichier maachen.