Demande


De Programm erlaabt et eng “Relance Demande Documents” ze drécken! Dofir kann den Utilisateur e puer Saachen astellen. Ab weivill Deeg soll an der Lëscht […]

Relance Demande Documents


Fir Taxen automatesch un eng Demande ze rattacheieren einfach op “Calcul Taxe” klicken De Formular vun den Taxen pro Demande geht op! An dessem Fall […]

Génération automatique des taxes


Dessen Module erlaabt et dei verschidden Taxen un eng Demande ze rattacheieren! Remarque: Am Programm ginn et 2 Meiglechkeeten fir Taxen ze verwalten Mat den […]

Taxes par demandeProzedure fir eng automatesch Mise à jour vun der “Date  Habitable” fir enger Autorisatioun. Fir dass des Prozedure richteg fonktionneiert mussen e puer Saachen beuecht […]

Date Habitable – S.E.V.I.Verschieden Meiglechkeeten ginn et fir eng Demande ze siichen. Am Haaptmodule Iwwert de Menu “Grande(s) Recherche(s)” Recherche iwwert den Haaptmodule Remarque: Dei Kaasen mat de […]

Recherche d’une demandeDe Module “Gestion Documents” erlaabt et ALL Fichier’en (Excel, Word, PDF, DWG ….) un eng bestëmmten Demande ze rattachéieren esou dass den “Pabeier-Dossier” kann klasséiert […]

Gestion Documents – Information


Verwaltung an Gestioun vun den “Commission des bâtisses” oder “Commission d’urbanisme” Starten vum Module De Programm afficheiert de Formulaire fir eng nei Commissioun unzelëen oder […]

Commission des bâtisses – Fonctionnement


Parametrisatioun an Astellungen fir Demanden an der “Commission des bâtisses” oder “Commission d’urbanisme” ze verwalten Etiquetten drécken fir Memberen aus der Commissioun! Uweisen vun den […]

Commission des bâtisses – ConfigurationFir Déklaratioun bim Statec zielt Joer an de Mount vum Avis (autorisé) vun der Autorisatioun. Fir dass déi Leescht ouni groussen Opwand vum Programm kann generéiert ginn muss den Utilisateur folgendes maachen. 1) Beim […]

Déclaration STATEC


Fir eng nei Demande ze saiseieren einfach op den “Knapp”  – Nouvelle- drécken No der Saisie einfach op de “Knapp” -Accepter- drécken Den “Annuler” erklärt […]

Nouvelle Demande