Facture


Beispill fir e Regroupement beizesetzen. An der Lëscht “Regroupements des taxes” einfach wei am Excel en Enregistrement dobei setzen. z.b. “Maison unifamiliale -Nouvelle” Den Enregistrement […]

Maintenance regroupements des Taxes


Fir Taxen automatesch un eng Demande ze rattacheieren einfach op “Calcul Taxe” klicken De Formular vun den Taxen pro Demande geht op! An dessem Fall […]

Génération automatique des taxes


Dessen Module erlaabt et dei verschidden Taxen un eng Demande ze rattacheieren! Remarque: Am Programm ginn et 2 Meiglechkeeten fir Taxen ze verwalten Mat den […]

Taxes par demandeDesse Module erlaabt et dat ganzt Taxereglement ze integréieren an ze verwalten. ID Taxe: N° interne vun der Taxe Position Taxe: Op wat fir enger […]

Maintenance des taxes communales


Dessen Module erlaabt et Taxen dei bei enger autoriseierter Demande ufaalen automatesch an den GESCOM (c) Sigi ze exporteieren! Opgepasst: Fir all Demandeur muss eng […]

Exportation Taxes vers Gescom